Нормативтік құжаттар

Көрсетілген қызметтер үшін шоттарды ұсыну барысында «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС келесі нормативтік құжаттарды басшылыққа алады: