Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын заңды тұлғаларға арналған жабдықтаудың үлгілік шарты

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын заңды тұлғаларға арналған электрмен жабдықтаудың үлгілік шарты
Жылу энергиясымен жабдықтау жөнiндегі қызметтердi көрсетуге арналған үлгілік шарт